HUURVOORWAARDEN

Toepasselijkheid:

De huur- & boekingsvoorwaarden worden te allen tijde ter hand gesteld middels een bijlage bij de betreffende email met het boekingsformulier. De huur- & boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die tot stand zijn gekomen via Jan Thiel Holiday Rentals. In geval verhuurder eigen huurvoorwaarden heeft zullen deze in aanvulling op de huur- & boekingsvoorwaarden ter hand gesteld worden.

Definities:

Jan Thiel Holiday Rentals bemiddelt in opdracht van verhuurder bij het tot stand komen van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder met betrekking tot vakantie-accommodaties (vakantiehuizen e/o appartementen).

Verhuurder: de natuurlijke- of rechtspersoon die de (vakantie)accommodatie aan de huurder verhuurt.

Huurder: de natuurlijke- of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van een vakantiehuis/appartement.

Medehuurder: degene die samen met de (hoofd)huurder in de accommodatie verblijft.

Huurovereenkomst: het ondertekende boekingsformulier.

Boekingsformulier: het formulier waarop de namen en geboortedata van de huurder en medehuurders, de huurperiode, de huurprijs en de gewenste aanvullende diensten worden vermeld.

Overeenkomst:

De overeenkomst komt tot stand tussen de verhuurder en de huurder, waarbij Jan Thiel Holiday Rentals als bemiddelaar optreedt, door het retourneren van het ingevulde en door huurder getekende boekingsformulier (verzonden per email of per post).

Jan Thiel Holiday Rentals is gerechtigd om na ontvangst van het boekingsformulier reserveringen te weigeren op grond van leeftijd en groepsamenstelling.

Jan Thiel Holiday Rentals is te allen tijde gerechtigd om na ontvangst van het boekingsformulier aanvullende voorwaarden te stellen.

Op de overeenkomst is het wettelijke herroepingsrecht (afkoelperiode) niet van toepassing.

Op deze overeenkomst is Curaçaos recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen dienen voor de daartoe bevoegde rechter op Curaçao.

Aansprakelijkheid:

Jan Thiel Holiday Rentals treedt uitsluitend op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de boeking en de staat van de accommodatie.

Aankomst, vertrek en minimumverblijf:

U kunt elke dag aankomen of vertrekken. Er geldt een minimum verblijf van 7 nachten, met kerst minimaal 14 nachten. De aankomsttijd is 16:00 uur of later. Wij vragen u de accommodatie uiterlijk om 12:00 uur te verlaten om de schoonmaakster de gelegenheid te geven de accommodatie voor de volgende huurder tijdig gereed te hebben. Indien de accommodatie niet dezelfde dag verhuurd is, is een late check-out in overleg mogelijk.

Gebruik van de accommodatie:

De accommodatie is uitsluitend bedoeld als vakantieverblijf. U dient rekening te houden met de op het resort geldende regels en verkeersregels (max. snelheid van 15 km/ uur, parkeren op de parkeerplaats bij uw villa). Dit betekent o.a. dat er geen sprake mag zijn van geluidsoverlast, naakt zonnen en/of het houden van feesten en andere bijeenkomsten waar meer dan het aantal geboekte personen aanwezig zijn. Raadpleeg bij twijfel vooraf de beheerster.

Prijzen:

De aan u geoffreerde prijzen van de accommodatie zijn ongeacht het aantal gebruikte slaapkamers. Per slaapkamer geldt een maximum van 2 personen. Een kinderbedje kan indien niet aanwezig op aanvraag tegen een kleine vergoeding bijgeplaatst worden. De huurprijzen zijn excl. 7% logeergasten heffing.

In de huurprijs is begrepen een gemiddeld elektraverbruik per dag, water, eindschoonmaak (tenzij anders vermeld). Bed & badlinnen is inclusief, bij verblijf langer dan 7 nachten is er een gratis tussenschoonmaak en linnenservice. Niet inbegrepen is het meerverbruik van elektriciteit boven 60 KwH per dag, daarboven wordt € 0,40 per KwH doorbelast. Extra schoonmaak/linnenservice (op aanvraag) is ook niet inbegrepen.

Optie, reservering, betaling en borgsom:

Voordat u reserveert kunt u een optie nemen voor maximaal 3 dagen. In deze periode heeft u dan de gelegenheid vluchten te reserveren. Indien binnen de optieperiode een huuraanvraag komt van een derde, zullen wij u nog 24 uur in de gelegenheid stellen een definitieve beslissing te nemen. De optieperiode vervalt automatisch.

Zodra u een reservering doet d.m.v. het boekingsformulier, wordt de reservering 7 dagen vastgehouden. Uw reservering wordt door Jan Thiel Holiday Rentals bevestigd door middel van de factuur/huurnota. In de genoemde periode dient uw aanbetaling van 25% van het factuurbedrag op de bank rekening van Jan Thiel Holiday Rentals te zijn bijgeschreven, anders vervalt uw reservering. De resterende betaling inclusief borgsom dient uiterlijk 8 weken voor aankomst op rekening van Jan Thiel Holiday Rentals bijgeschreven te zijn.

Borgsom:

De borgsom (€500) is onderdeel van de resterende betaling en dient dus vooraf overgemaakt te zijn. U krijgt deze binnen 14 dagen na uw vertrek terug onder aftrek van eventuele kosten/schades die voor uw rekening komen en een eventueel meerverbruik van elektriciteit.

 

Handdoek en linnengoed:

Bij aankomst zijn alle bedden opgemaakt ook zijn er voldoende handdoeken aanwezig. Extra bed- & badlinnen op aanvraag.

Roken:

Roken is uitsluitend buiten toegestaan op uw balkon of terras.

Huisdieren:

Huisdieren zijn niet toegestaan

Aansprakelijkheid verhuurder:

De verhuurder e/o bemiddelaar is in geen enkel geval aansprakelijk voor:

–    Diefstal, schade of verlies tijdens de huurperiode van de woning
–    Ongevallen in en om de woning
–    Ongevallen in en om het zwembad
–    Tijdelijke storingen aan apparatuur in en om de woning en tijdelijke storingen in stroom- of     watervoorziening
–    Overtreding van de geldende resortregels
–    Overmacht van welke aard dan ook
–    Overlast van activiteiten buiten het gehuurde perceel

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, van welke aard dan ook.  In het geval van opzet of grove schuld van verhuurder is verhuurder maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de kale huursom.  Indien tussen verhuurder en huurder geen minnelijke oplossing van een eventueel geschil kan worden bereikt, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Curaçao.

Aansprakelijkheid huurder:

De huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor door hem toegebrachte schade aan o.a. de woning, het zwembad, het terras, de palapa, de tuin, of aan de inboedel. Schades dienen altijd gemeld te worden, ook als deze door de huurder zelf hersteld worden.

Zwembad:

Gebruik van het zwembad is volledig op eigen risico. Laat kinderen uitsluitend onder toezicht van een volwassene in of bij het zwembad. De eigenaar e/o bemiddelaar van uw villa of appartement kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor ongevallen en/of incidenten.

Verzekeringen:

De verhuurder heeft het huis en de inboedel verzekerd tegen de gebruikelijke risico’s en op de gebruikelijke condities bij een lokale verzekeringsmaatschappij. De aan huurder toebehorende goederen zijn niet op deze polis meeverzekerd. Wij raden u aan een deugdelijke reisverzekering af te sluiten.

Kluis:

Wij raden u aan om uw reisbescheiden, laptop e.d. in de kluis op te bergen. Op Curaçao kunt u (bijna) overal met uw Nederlandse pinpas of credit card betalen. Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal van uw bezittingen.

Achterlaten van de woning bij uw vertrek:

Eindschoonmaak is inbegrepen in de huurprijs (tenzij anders aangegeven). Indien de villa extreem bevuild achtergelaten wordt zullen wij genoodzaakt zijn hiervoor extra schoonmaakkosten in rekening te brengen. Deze kosten zullen verrekend worden met de borg.

Annulerings- en wijzigingskosten:

Voor wijzigingen op bestaande boekingen brengt Jan Thiel Holiday Rentals €25,- wijzigingskosten in rekening.
Annuleringskosten tot 8 weken voor aankomst: 25% van de huurprijs
Annuleringskosten tot 4 weken voor aankomst: 60% van de huurprijs
Annuleringskosten tot 7 dagen voor aankomst: 90% van de huurprijs
Vanaf 7 dagen tot aankomstdatum 100%.

Indien u (of een deel van uw reisgezelschap) eerder vertrekt dan de afgesproken vertrekdatum, vindt geen restitutie plaats.

Beheer:

Houdt u er rekening mee dat de villa’s en appartementen onderhouden moeten worden. Dit zullen wij, mits mogelijk, buiten de verhuurde periode doen om u zoveel mogelijk privacy te garanderen.

Ontbinding van de huurovereenkomst:

Ontbinding kan door verhuurder zonder schadeloosstelling geschieden in geval van overmachtsituaties zoals, brand, natuurrampen etc. In alle andere gevallen zal de verhuurder u schadeloos stellen tot het maximum van het reeds door huurder betaalde. Verhuurder heeft de inspanningsverplichting te zoeken naar een vergelijkbare accommodatie.

Jan Thiel Holiday Rentals is bemiddelaar van vakantie villa’s en appartementen in Jan Thiel en Boca Gentil en is gevestigd aan de Kaya Adriatiko 1 te Jan Thiel Beach, om de hoek bij Albert Heijn. Jan Thiel Holiday Rentals is een zusteronderneming van Ruseler Makelaars Curaçao B.V. De factuur voldoet u aan de holding van de Ruselergroep: Ruseler Groep/ Ruseler Vastgoed Management B.V. Kanaalweg 20-24, 2903 LS Capelle aan de IJssel, Nederland.